Avis legal

Informació sobre l’empresa que gestiona la Pàgina Web

El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’accés i l’ús del lloc web www.paugasol.com, (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) titularitat de PAU GASOL ENTERPRISES LLC (d’ara endavant, la “Companyia”), amb domicili social a 700 Harris Street, Suite 201, Charlottesville, VA, 22903, i EIN Number 81-2016514 i adreça de correu electrònic web@paugasol.com.

General

La navegació per la Pàgina Web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, el/els “Usuaris”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que estan subjectes a modificacions. L’accés a la Pàgina Web suposa, així mateix, que l’Usuari accepta que aquesta informació s’apliqui a tot accés posterior a aquesta Pàgina Web i que aquests accessos posteriors quedin subjectes a les renúncies, advertiments sobre riscos i l’altra informació aquí incloses.

Per a la utilització de la nostra Pàgina Web és necessari que hagis llegit i acceptis el nostre Avís Legal, si no estiguessis d’acord hauràs d’abstenir-te del seu ús.

Aquest Avís Legal regula l’accés i ús de la Pàgina Web per part dels Usuaris i serà complementat amb qualssevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris per a l’ús de la Pàgina Web o els serveis descrits.

Informació disponible en la Pàgina Web

Fem tot el possible per a assegurar que tota la informació general disponible en la Pàgina Web és exhaustiva i està lliure d’errors. A tal fi, revisem de manera periòdica els continguts, la informació i qualsevol altra dada de qualsevol tipus que s’inclogui en la Pàgina Web. No obstant això, tota la informació disponible en la Pàgina Web es facilita a efectes purament informatius, i la Companyia ni garanteix ni accepta cap mena de responsabilitat pels errors que puguin existir en la citada informació, extrems que manifestes conèixer i acceptar. Et recomanem que periòdicament comprovis qualsevol modificació o actualització dels continguts que pugem en la Pàgina Web.

Ús de la Pàgina Web

En accedir i utilitzar la Pàgina Web, et compromets a respectar sempre la llei i l’ordre públic vigent. En particular, et compromets a no utilitzar la Pàgina Web per a la consecució d’una finalitat il·lícita, contrària als nostres drets i interessos legítims o els de qualsevol tercer, o de qualsevol altra manera que pugui interferir, interrompre, sobrecarregar o danyar la Pàgina Web. Et compromets, així mateix, a complir amb qualsevol instrucció o recomanació sobre l’ús de la Pàgina Web o per qualsevol individu que actuï en el nostre nom.

Responsabilitats

Indemnitzaràs, defensaràs i mantindràs a la Companyia, els seus executius, directius, treballadors, agents, socis, proveïdors i/o llicenciadors indemnes i exempts de tota responsabilitat front i contra qualsevol reclamació, pèrdua, despesa, mal, demanda, o responsabilitat de qualsevol altre tipus (incloent qualsevol despesa legal raonable), vinculats o derivats de, o presumptament derivats d’un ús contrari a la llei, o d’un incompliment del que s’estableix en aquest Avís Legal o de qualsevol altra obligació que hagis assumit enfront de la Companyia.

Exclusió de responsabilitat

Fem tot el possible per a assegurar que la Pàgina Web està disponible i és plenament funcional. No obstant això, i amb la màxima extensió permesa per la llei, no garantim que la Pàgina Web estarà sempre disponible, funcionarà sense interrupcions o estarà lliure d’errors. En particular, però sense limitació, no tindrem responsabilitat en cas de:

  • Errors tècnics que impedeixin un ús normal de la Pàgina Web i que es derivin de casos de força major, cas fortuït o similar;
  • Treballs de manteniment que afectin la disponibilitat i l’accés de la Pàgina Web;
  • Danys derivats dels continguts de la Pàgina Web;
  • Un ús incorrecte de la Pàgina Web, o contrari a la llei, aquest Avís Legal o qualsevol altre acord que tinguis amb la Companyia;
  • Un tercer no autoritzat accedeixi a la Pàgina Web;
  • Conflictes entre usuaris de la Pàgina Web; o
  • Continguts que hagis pujat a la Pàgina Web.

Propietat intel·lectual i industrial

El contingut que posem a la disposició dels Usuaris en la nostra Pàgina Web és de la nostra exclusiva titularitat i ho compartim amb tu perquè puguis llegir-ho i analitzar-ho a títol personal. Et recordem que el nostre contingut està protegit i està prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació d’aquest i/o de qualsevol dels elements que la componen, entre els quals s’inclouen de manera enunciativa i no taxativa, textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, sense perjudici dels drets que terceres persones poguessin tenir sobre qualsevol dels elements que integren el nostre contingut.

Excepte en aquells casos en els quals expressament s’hagin concedit drets o aquests drets derivin de la llei, els únics drets que adquireix l’Usuari sobre els citats continguts i creacions són els estrictament necessaris per a utilitzar la Pàgina Web, de conformitat això amb el present Avís Legal. Sense perjudici de l’anterior, la Companyia autoritza als usuaris, exclusivament amb finalitats periodístiques, a posar a la disposició del públic els comunicats que apareguin a la Pàgina Web.

En conseqüència, i excepte en el que es disposa en aquesta secció, l’Usuari no podrà distribuir, reproduir o copiar, comunicar al públic, transformar o modificar, adaptar, traduir o utilitzar o explotar de qualsevol altra manera la totalitat o qualsevol part dels continguts de la Pàgina Web.

Polítiques de Privacitat i de Cookies

L’ús de la Pàgina Web pot comportar la recollida i posterior tractament d’informació, incloent informació de caràcter personal. T’informarem sempre que es produeixi aquesta recollida i tractament, estant aquest tractament subjecte al que s’estableix en la nostra Política de Privacitat (“Com Tractem les teves Dades”) i Política de Cookies.

Links a pàgines web de tercers

No som responsables de les pàgines web i dels continguts facilitats per tercers i que estiguin enllaçats o integrats en la nostra Pàgina Web, bé com a bàners publicitaris o directament disponibles com a continguts de la Pàgina Web. No tenim cap obligació de revisar els continguts d’aquestes pàgines web o els serveis o productes que aquests tercers puguin oferir a través d’aquests, i la seva existència no ha d’interpretar-se en el sentit que la Companyia recolzi, promocioni, aprovi, patrocini, garanteixi o recomani els llocs web, continguts, serveis o productes enllaçats. Així mateix, ets conscient que l’accés i ús d’aquests serveis, productes o llocs web pot comportar l’aplicació d’altres termes i condicions, sent plenament responsable de revisar-los i acceptar-los.

Modificacions de la Pàgina Web

Ens reservem el dret d’actualitzar, eliminar, alterar o modificar la Pàgina Web i la informació facilitada a través de la mateixa de manera periòdica. Així mateix, podrem suprimir l’accés a la Pàgina Web en qualsevol moment, facilitant a aquest efecte un preavís raonable.

Llei aplicable i resolució de conflictes

Els drets i obligacions de les parts sota aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola. Això no impedirà l’aplicació d’aquells drets imperatius als quals tinguis dret sota la normativa que et sigui aplicable, en el cas que estiguis actuant en condició de consumidor.

Així mateix, en cas d’actuar com a consumidor, pots consultar el lloc web sobre resolució de litigis en línia de la Unió Europe.

Miscel·lània

La il·legalitat, invalidesa, nul·litat o inexecutabilitat de qualsevol de les seccions d’aquest Avís Legal no afectarà la validesa de la resta de les seves disposicions, les quals romandran en plena vigència i efecte. Aquestes seccions seran reemplaçades o integrades amb unes altres que, conforme a l’estipulat per la llei, es corresponguin amb l’objectiu de les seccions substituïdes.

Si, en qualsevol moment, no actuem enfront d’un incompliment d’aquest Avís Legal, aquesta inacció no comportarà una renúncia a actuar contra incompliments posteriors o similars. Qualsevol renúncia haurà d’efectuar-se per escrit i haurà d’estar signada per un representant de la Companyia, a fi de ser plenament vàlida.