Política de privacitat

COM TRACTEM LES TEVES DADES

Volem donar-te alguns detalls sobre com PAU GASOL ENTERPRISES LLC (la “Companyia” o “nosaltres”) tracta les dades personals que ens facilites en interactuar amb nosaltres. Així, aquesta política de privacitat s’aplica a totes les persones que ens faciliten dades de caràcter personal a conseqüència de l’ús que realitzen de la pàgina web www.paugasol.com (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) com dels serveis que puntualment puguem oferir a través de la Pàgina Web (els “Serveis”).

Hem anomenat a aquest document “Com tractem de les teves dades personals” perquè és important per a nosaltres que aquesta informació estigui al més accessible possible per a tu, però en cas que prefereixis les denominacions més tradicionals, aquest document és la nostra Política de Privacitat.

Informació bàsica sobre com tracto les teves dades

Responsable PAU GASOL ENTERPRISES LLC. 700 Harris Street, Suite 201, Charlottesville, VA, 22903. EIN Number: 81-2016514 MAIL: web@paugasol.com
Finalitat Utilitzem les teves dades per enviar-te la nostra Newsletter i, quan ho sol·licitis, remetre’t informació sobre les nostres activitats i/o serveis.
Legitimació El teu consentiment al sol·licitar-nos rebre la nostra Newsletter des del formulari disponible en la nostra Pàgina Web.
Destinataris No es cediran les dades sense consentiment exprés, excepte obligació legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets contemplats en la normativa de protecció de dades, com se explica en la informació addicional escrivint-nos a _____________________.

Les dades que decideixis proporcionar-nos a través de qualsevol dels mitjans habilitats, ens les facilites lliurement i acceptes que aquestes dades personals siguin objecte del tractament corresponent en cada cas en funció del consentiment i la finalitat per a la qual les hagis facilitat.

Segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”) hem de facilitar-te la informació relativa al tractament de les teves dades amb la finalitat que tinguis tota la informació necessària per a donar-me de manera vàlida el teu consentiment. Per això és essencial que llegeixis atentament la informació que et detallo a continuació.

Per a què tractem les teves dades?

Les dades personals que ens facilites en el formulari habilitat a aquest efecte és per a poder enviar-te la Newsletter associada a la Pàgina Web així com la informació relativa als productes i serveis associats a la Pàgina Web que en cap cas serà informació de tercers.

Si no vols rebre cap mena d’informació sobre els meus serveis o en algun moment vols deixar de rebre-la, indica’ns-el enviant un mail a l’adreça web@paugasol.com, o mitjançant correu postal al domicili que hem indicat més amunt.

Per què raó utilitzem les teves dades personals?

La base legal del tractament de les teves dades és el teu consentiment mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat i, en el seu cas, la subscripció a la Newsletter.

A qui comuniquem les teves dades?

No comuniquem les teves dades personals a tercers. Únicament comunicarem les teves dades quan estiguem obligats per una llei, per un procediment judicial, o per a investigar una activitat sospitosa. Igualment, podrem comunicar les teves dades personals quan prèviament ens hagis donat el teu consentiment exprés.

Per a poder prestar els nostres serveis necessitem treballar amb empreses que tracten les teves dades pel meu compte (proveïdors de hosting, de correu electrònic, etc.), com a part de la prestació d’un servei que els hem contractat. En aquests casos, les empreses tindran un accés limitat a les teves dades personals en la mesura en què sigui necessari per a executar les tasques encomanades, signarem els corresponents contractes d’encarregats de tractament i els exigim el compliment de la normativa en matèria de dades personals.

Durant quant temps conservo les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per a prestar els serveis sol·licitats i complir amb les finalitats descrites en la present Política de Privacitat. Si t’has subscrit a la nostra Pàgina Web i al nostre servei de Newsletter, conservarem les dades mentre estigui en vigor la relació amb nosaltres i no sol·licitis la teva baixa o retiris el teu consentiment per al tractament de les teves dades amb aquesta finalitat.

Pots sol·licitar la cancel·lació del teu compte en el moment que estimis oportú.

Com custodiem les teves dades?

En compliment de la nostra obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal recollits, així com del nostre deure de custodiar-los, ens comprometem a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva modificació, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el RGPD.

Reconeixem i ens prenem molt en serio la nostra responsabilitat a l’hora de protegir les teves dades personals. És per això que mantenim els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades i hem establert tots els mitjans tècnics al nostre abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens facilites, sense perjudici d’informar-te que les mesures de seguretat en Internet no són 100% inexpugnables.

Com pots controlar la gestió de les teves dades?

De nou et recordem que podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició així com els de limitació i portabilitat, en qualsevol de les adreces que t’hem donat al principi d’aquesta política de privacitat, adjuntant fotocòpia del DNI i indicant-nos quina actuació per part nostra sol·licites.

L’exercici de tots aquests drets és gratuït i, en per una major transparència, et facilitem més informació sobre aquests drets:

Dret Contingut
Accés, Rectificació i Supressió Sol·licitant-ho bé a l’adreça de correu electrònic web@paugasol.com o a l’adreça del responsable del tractament facilitada en aquest document. Recorda que la teva sol·licitud haurà d’expressar clarament el teu desig i haurà d’estar acompanyada de fotocòpia del teu DNI perquè puguem acreditar la teva identitat.
Oposició En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades. La Companyia deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, o per a complir amb les meves obligacions legals.
Limitació del tractament En determinades circumstàncies pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a complir amb les nostres obligacions legals.
Portabilitat En cas d’aplicació, pots rebre, en format electrònic, les dades personals que m’hagis facilitat.
Retirada del consentiment En qualsevol moment pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament. Si sol·licites la cancel·lació de les teves dades deixaré de processar els mateixos però tingues en compte que no podré continuar prestant-te serveis i que, en determinats casos en els quals tingui la base legal corresponent, continuaré processant la teva informació després que hagis retirat el teu consentiment i sol·licitat l’eliminació de la teva informació.

Igualment t’informem que tens dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). En tot cas, pel nostre fort compromís amb la privacitat et convidem al fet que et dirigeixis directament a nosaltres per a solucionar qualsevol qüestió relacionada amb les teves dades personals; estarem encantat de poder ser-te d’utilitat.

Modificació de la present política de dades de caràcter personal

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament els usuaris a través del meu web. Et recomanem que consultis aquesta pàgina amb certa freqüència per a revisar la versió més recent. En la part superior d’aquest document t’indiquem la data de l’última actualització.

El nou avís de privacitat serà efectiu des del moment de la seva publicació. Si no acceptes les modificacions del nou avís, podràs exercitar qualsevol dels teus drets o deixar d’utilitzar el meu servei. Si continues accedint o utilitzant els nostres serveis després de l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, acceptes estar subjecte a les noves polítiques de privacitat.

En cap cas aquestes modificacions afectaran l’elecció que haguessis formulat pel que fa a la manera en què podem tractar les teves dades personals. Si en algun moment volguéssim utilitzar les teves dades de manera diferent a l’establerta en el moment de la recollida, te’l notificarem per correu electrònic, sol·licitant el teu consentiment.